سه‌شنبه ۴ اردیبهشت ۱۳۹۷
سه‌شنبه ۴ اردیبهشت ۱۳۹۷
یکشنبه ۱۹ فروردین ۱۳۹۷

سخنی با همراهان شبکه مورخان

به بهانه چهارمین سال فعالیت شبکه مورخان
آدینه ۳ فروردین ۱۳۹۷
چهارشنبه ۱۶ اسفند ۱۳۹۶

انتشار کتاب «اندرز، دین و اسطوره»

جستاری در اندرزها، وصیت ها، حکایت ها و ...
چهارشنبه ۱۱ بهمن ۱۳۹۶

انتشار کتاب «درآمدی بر حوزه ها و دپارتمانهای ایرانشناسی در اروپا، آمریکا و ژاپن»

آخرین اثر پژوهشی دکتر عباس پناهی (و همکاران)در حوزه مطالعات ایران شناسی منتشر شد.
شنبه ۷ بهمن ۱۳۹۶

همایش یکصدودهمین سالگرد انقلاب مشروطه در آذربایجان به روایت اسناد برگزار شد

رونمایی از کتابهای تازه انتشار یافته با موضوع آذربایجان و انقلاب مشروطیت
سه‌شنبه ۳ بهمن ۱۳۹۶

به کوشش اعظم هدایتی (همسر زنده یاد دکتر جعفری مذهب) انجام گرفت

گردآوری مجموعه مقالات دکتر محسن جعفری مذهب در کتاب «میراث حقیقی»
سه‌شنبه ۳ بهمن ۱۳۹۶