درخواست راه اندازی خانه مشروطه در رشت

با امضای نامه ای از سوی تعداد زیادی از فرهیختگان و انجمن های مردم نهاد صورت گرفت.

دوشنبه ۲۰ خرداد ۱۳۹۸

نگاهی به کتاب سیاست‌ورزی در ایران عصر صفوی نوشته کالین میچل

بررسی مشروعیت چندگانه و متحول صفویه برمبنای اسناد دیوانی

زینب عیوضی، دانشجوی دکتری تاریخ
چهارشنبه ۱۸ اردیبهشت ۱۳۹۸

پیشنهادهایی برای نمایشگاه کتاب

از شکاف جهانی تا متفکران چپ نو

علیرضا عسگری، کارشناس تاریخ جهان
سه‌شنبه ۳ اردیبهشت ۱۳۹۸

گذشتن از ناشدنی‌ها

نگاهی به «شدن»، خاطرات میشل اوباما

مونا فاطمی نژاد، کارشناس ارشد تاریخ اسلام
دوشنبه ۲ اردیبهشت ۱۳۹۸

علوم انسانی و زندگی تراژیک

در چرایی ناکارآمدی علوم انسانی در ایران

دکتر عیسی عبدی
آدینه ۲۳ فروردین ۱۳۹۸

بحران جهانی

«تاریخ جهان» چگونه باید به زیست آینده زمین بیندیشد؟

علیرضا عسگری، کارشناس تاریخ جهان
آدینه ۲۳ فروردین ۱۳۹۸
سه‌شنبه ۲۰ فروردین ۱۳۹۸

تاریخ ایران به روایت «اختر»

معرفی کتاب جدید دکتر محمد سلماسی زاده

سه‌شنبه ۲۰ فروردین ۱۳۹۸

تاج‏گذاری آقا محمد خان قاجار در تهران

آغاز از شیراز پایان در شوشا

علیرضا احمدی، کارشناس ارشد تاریخ
یکشنبه ۱۸ فروردین ۱۳۹۸

انقلاب اسلامی در اراک

مصاحبه و تدوین: مریم حاجی‌زاده و ساره مشهدی‌میقانی

پنجشنبه ۱۵ فروردین ۱۳۹۸