یک اتفاق خوب و دلگرم کننده دیگر در حوزه کتاب و کتابخوانی

اختصاص عواید خرید کتاب برای تجهیز کتابخانه مدارس
سه‌شنبه ۳۰ بهمن ۱۳۹۷

گزارش نشست نقد کتاب «استبداد منور»

بیگدلو: بهار در کتاب «تاریخ مختصر احزاب سیاسی» مدافع استبداد منور است
یکشنبه ۳۰ دی ۱۳۹۷

دیجیتال‌سازی بیش از ۴۰ هزار کتاب خطی در کتابخانه ملی

رییس سازمان اسناد و کتابخانه ملی ایران خبر داد
چهارشنبه ۱۹ دی ۱۳۹۷

فراخوان انجمن ایرانی تاریخ

آثار با موضوع محوری تاریخ و یا مطالعات بین رشته ای مرتبط با دانش تاریخ
یکشنبه ۱۱ آذر ۱۳۹۷

نشست «تاریخ شفاهی به مثابه تاریخ» برگزار شد.

نقد و بررسی کتاب سنت شفاهی به مثابه تاریخ
سه‌شنبه ۲۹ آبان ۱۳۹۷
یکشنبه ۲۵ شهریور ۱۳۹۷

کودتای ۲۸ مرداد و تغییر روندهای کلان سیاسی در تاریخ ایران

سخنران علیرضا ملایی توانی / تدوین پروین کارگر
آدینه ۹ شهریور ۱۳۹۷
پنجشنبه ۸ شهریور ۱۳۹۷

دو سند از سفر اُسکار مان به غرب ایران در دورۀ قاجار

امین محمدی؛ پژوهشگر پژوهشکدۀ اسناد سازمان اسناد و کتابخانۀ ملی ایران، Amin.Mohammadi۶۴@ut.ac.ir
پنجشنبه ۱ شهریور ۱۳۹۷

انتشار کتاب سنت شفاهی به مثابه تاریخ در نشر مورخان

تالیف جان وانسینا؛ مترجم فرهاد نام برادرشاد؛ تهران، مورخان؛ ۱۳۹۷
دوشنبه ۲۹ مرداد ۱۳۹۷