پیشخوان

مورخان منتشر کرد

کتاب آموزش و پرورش اقلیت های دینی؛ از مشروطه تا پایان حکومت پهلوی اول
۷ ماه پیش

از طبس تا مکه؛ سفرنامه همسر عمادالملک به مکه

کتاب سفرنامه همسر عمادالملک به مکه به کوشش نادر پروانه و زهرا موسیوند توسط نشر مورخان منتشر شد.
۹ ماه پیش

بررسی شخصیت ماشاالله خان کاشی با تکیه بر نظریه ترتیب تولد آدلر

نویسندگان: ۱. امید کفیل کاشانی(نویسنده مسئول) ۲. محمدرضا تمنایی‌فر

امروزه در مطالعات دانشگاهی و پژوهشی که درباره امور تاریخی و سیاسی انجام می‌شود نقش و کاربرد عوامل روانشناختی بیش از پیش آشکار شده است.بسیاری از پژوهشگران در رخدادها و رفتارهای تاریخی به دنبال ریشه‌های روانشناختی میگردند....
یکشنبه ۱۱ اسفند ۱۳۹۸

درباره نجف دریا بندری

فرشته جهانی / دانشجوی مقطع دکتری تاریخ

دوشنبه ۱۵ اردیبهشت ۱۳۹۹

جلد سوم کتاب «تاریخ گیلان» منتشر شد.

به کوشش دکتر ناصر عظیمی / انتشارات ایلیا

چهارشنبه ۲۷ فروردین ۱۳۹۹

وبای ۱۳۱۰ ه.ق. به گزارش خانم بل

هراس از نزدیک شدن دشمنی که احترام شخصیتها را در نظر نمی‌گرفت!

شهرام یاری، دانش‌آموخته مطالعات معماری ایران
پنجشنبه ۲۱ فروردین ۱۳۹۹

فراخوان مقاله روزنامه دنیای اقتصاد

با محوریت اندیشه‌های سیاسی، اقتصادی و اجتماعی در جنبش مشروطه
با هدف بررسی آرا و افکار رهبران جنبش مشروطه و تاثیرپذیری از اقتصاد کلاسیک، لیبرالیسم، سوسیال دموکراسی و...

چهارشنبه ۹ مرداد ۱۳۹۸
مورخان را در تلگرام دنبال کنید...