پیشخوان

مبانی مشروعیت نهاد حکومت در ایران

نگاهی اجمالی به سیر مبانی مشروعیت نهاد حکومت در ایران در ادوار باستانی و بعد از اسلام

نویسنده: شایسته، فریدون
پنجشنبه ۱۱ بهمن ۱۳۹۷

تدریس روانشناسی تاریخی (۳)

دیوید بیسِل / ترجمه: امید کفیل کاشانی

سه‌شنبه ۲۸ اسفند ۱۳۹۷

همه عالم تن است و ایران دل

پایداری و مانایی «ایران» در تاریخ جهان

علیرضا عسگری، کارشناس تاریخ جهان
یکشنبه ۱۹ اسفند ۱۳۹۷

ترجمه مفاهیم علوم انسانی و سردرگمی نشانه ها

تاثیر ترجمه بر نظام دانش

دکتر عیسی عبدی
سه‌شنبه ۱۴ اسفند ۱۳۹۷

فولکلور، غذا، هویت فرهنگی و گردشگری

سلسله نشست‌های مسأله فولکلور و فرهنگ عامه در ایران امروز
چهارشنبه ۳ بهمن ساعت ۱۷
اصفهان، میدان نقش جهان، عصارخانه شاهی

یکشنبه ۳۰ دی ۱۳۹۷
مورخان را در تلگرام دنبال کنید...