پیشخوان

مورخان منتشر کرد

کتاب آموزش و پرورش اقلیت های دینی؛ از مشروطه تا پایان حکومت پهلوی اول
۴ سال پیش

از طبس تا مکه؛ سفرنامه همسر عمادالملک به مکه

کتاب سفرنامه همسر عمادالملک به مکه به کوشش نادر پروانه و زهرا موسیوند توسط نشر مورخان منتشر شد.
۴ سال پیش

طاعون و همه‌گیری‌های مرگبار در جهان پیشاصنعتی

گایدو آلفانی و تامی ای مورفی ترجمه: امید کفیل کاشانی

این مقاله مروری بر سابقه پژوهشی اخیر طاعونها و دیگر همه‌گیری‌های مرگبار از اواخر باستان تا ۱۸۰۰ میلادی ارائه می‌کند. عوامل سازمانی و زیست‌محیطی اصلی را هم در شکل‌گیری ریشه طاعون و شیوعش و هم کل پیامدهای اجتماعی‌اقتصادی ...
پنجشنبه ۲۳ اردیبهشت ۱۴۰۰

در تکاپوی ترسیم هویت ایرانی؛

بررسی انتقادی دوگانه‌انگاری هویت در نگاه احمد اشرف

محمد افقری، مدیر مسئول مورخان
آدینه ۲۸ اردیبهشت ۱۴۰۳

دواخانه شورین! اصلاح قانون اساسی و انحلال سلطنت قاجار

نطق محمد مصدق در مخالفت با تغییر قانون اساسی و انحلال سلطنت قاجار / مجلس پنجم

پنجشنبه ۶ اردیبهشت ۱۴۰۳

تخته قاپوی عشایر

پایانی بر مهم ترین تهدیدها علیه اقتدار حکومت مرکزی

مجید علیپور، سردبیر مورخان
شنبه ۱۱ فروردین ۱۴۰۳

فراخوان مقاله روزنامه دنیای اقتصاد

با محوریت اندیشه‌های سیاسی، اقتصادی و اجتماعی در جنبش مشروطه
با هدف بررسی آرا و افکار رهبران جنبش مشروطه و تاثیرپذیری از اقتصاد کلاسیک، لیبرالیسم، سوسیال دموکراسی و...

چهارشنبه ۹ مرداد ۱۳۹۸
مورخان را در تلگرام دنبال کنید...