انتشار کتاب «درآمدی بر حوزه ها و دپارتمانهای ایرانشناسی در اروپا، آمریکا و ژاپن»

آخرین اثر پژوهشی دکتر عباس پناهی (و همکاران)در حوزه مطالعات ایران شناسی منتشر شد.
شنبه ۷ بهمن ۱۳۹۶

همایش یکصدودهمین سالگرد انقلاب مشروطه در آذربایجان به روایت اسناد برگزار شد

رونمایی از کتابهای تازه انتشار یافته با موضوع آذربایجان و انقلاب مشروطیت
سه‌شنبه ۳ بهمن ۱۳۹۶

به کوشش اعظم هدایتی (همسر زنده یاد دکتر جعفری مذهب) انجام گرفت

گردآوری مجموعه مقالات دکتر محسن جعفری مذهب در کتاب «میراث حقیقی»
سه‌شنبه ۳ بهمن ۱۳۹۶

چکیده مقالات همایش سالگرد مشروطیت در آذربایجان منتشر خواهد شد

نادر پروانه (رئیس دبیرخانه همایش یکصد و دهمین سالگرد مشروطیت در آذربایجان) خبر داد
دوشنبه ۲۵ دی ۱۳۹۶
دوشنبه ۴ دی ۱۳۹۶
یکشنبه ۳ دی ۱۳۹۶

فراخوان مقاله «دوفصلنامه تخصصی تاریخ‌نامه انقلاب»

صاحب امتیاز پژوهشکده امام خمینی و انقلاب اسلامی
چهارشنبه ۲۹ آذر ۱۳۹۶
سه‌شنبه ۲۸ آذر ۱۳۹۶
دوشنبه ۲۷ آذر ۱۳۹۶

ساخت بنای یادبودِ شهیدان جنگ‎های روس با ایران در قبرستان تاریخی جُلفا ضروری است

سلطانی احمدی، دبیر همایش ملی بازتاب و پیامدهای مُعاهدات گلستان و ترکمانچای
شنبه ۲۵ آذر ۱۳۹۶