گزارش نشست تخصصی اطلس نقشه های تاریخی دوره قاجار

منابع آرشیوی وزارت امور خارجه یکی از غنی‌ترین منابع اسنادی کشور است
چهارشنبه ۲۴ آبان ۱۳۹۶
سه‌شنبه ۱۶ آبان ۱۳۹۶

انتشار کتاب «قرن بیستم، ایدئولوژی خشونت»

تئوری‌های مبتنی بر ایدئولوژی خشونت از نگاه ارنست نولته
شنبه ۱۳ آبان ۱۳۹۶
شنبه ۱۳ آبان ۱۳۹۶

کتاب جامع التواریخ ثبت جهانی شد

رئیس کمیته ملی حافظه جهانی خبر داد
سه‌شنبه ۹ آبان ۱۳۹۶

انتشار کتاب «۵۸۵ ق‌م» به قلم دکتر مهرداد ملک‌زاده

پژوهشی موشکافانه در تحلیل و توصیف یک رویداد نجومی باستانی
دوشنبه ۸ آبان ۱۳۹۶
پنجشنبه ۴ آبان ۱۳۹۶

منصوره اتحادیه: گذشته را بفهمیم

گزارش آیین بزرگداشت بانوی مورخ ایرانی
دوشنبه ۱ آبان ۱۳۹۶
چهارشنبه ۲۶ مهر ۱۳۹۶

تاسیس سرای نهاوندشناسی

به همت بنیاد ایران‌شناسی دفتر منطقه‌ای زاگرس
چهارشنبه ۲۶ مهر ۱۳۹۶