کارگاه روش‌شناسی تاریخ شفاهی

سخنران: دکتر مرتضی نورایی، استاد دانشگاه اصفهان، استاد مدعو دانشگاه صوفیا بلغارستان
کارشناس: محسن کاظمی
۱۳ تیر ۹۶ سازمان اسناد و آرشیو ملی
شنبه ۱۰ تیر ۱۳۹۶
سخنران: دکتر مرتضی نورایی، استاد دانشگاه اصفهان و استاد مدعو دانشگاه صوفیا بلغارستان
کارشناس: محسن کاظمی
زمان: ۱۳ تیر ساعت ۱۴ الی ۱۷
مکان: سازمان اسناد و آرشیو ملی
منبع: اختصاصی مورخان
نظر شما