فراخوان مقاله نخستین همایش ملی زبان و هویت

فراخوان مقاله نخستین همایش ملی زبان و هویت
ارسال چکیده مقالات: ۱۵ مرداد ۱۳۹۵
مهلت ارسال متن کامل مقالات: ۱۵ مرداد ۱۳۹۵
تاریخ برگزاری همایش: ۲۵ و ۲۶ شهریور ۹۵
دوشنبه ۱۰ خرداد ۱۳۹۵
دریافت پوستر
برگزارکنندگان: ادارۀ کل فرهنگ و ارشاد اسلامی فارس با همکاری فرهنگستان زبان و ادب فارسی
محورهای همایش
نظریه‌ها و دیدگاه‌ها در زبان و هویت
تحول جامعه و تأثیر آن بر زبان و هویت
ویژگی‌ها و کارکردهای زبان و هویت در جامعه
مختصات فرهنگی – اجتماعی زبان و هویت
رابطۀ زبان با هویت خرد ملی و کلان جهانی
چگونگی آموزش زبان فارسی، جهت تقویت زبان و هویت ­ایرانی- اسلامی در جهان
زبان و سطوح هویت (هویت جهانی، منطقه‌ای، ایران فرهنگی، ملی و محلی)
زبان و خودبیگانگی فرهنگی- هویتی
آسیب‌شناسی مباحث هویت ایرانی- اسلامی در ارتباط با زبان راهبردها و سیاست‌های تقویت هویت ایرانی- اسلامی از طریق زبان
چگونگی کاربرد زبان‌ها و گویش‌های ایرانی در تقویت زبان و هویت ملی
نظر شما