انتشار صد و دوازدهمین شماره مجله بخارا

با مقالاتی از محمدرضا شفیعی کدکنی، محمدعلی موحد، داریوش شایگان و...
شماره ۱۱۲ مجله بخارا با مقالاتی از محمدرضا شفیعی کدکنی، محمدعلی موحد، محمدرضا باطنی، داریوش شایگان، آیدین آغداشلو، بهاءالدین خرمشاهی، نصرالله پورجوادی، فریده رهنما، شکوفه شهیدی، نازی عظیما، آربی آوانسیان ، حورا یاوری، تر...
چهارشنبه ۱۲ خرداد ۱۳۹۵
شماره ۱۱۲ مجله بخارا با مقالاتی از محمدرضا شفیعی کدکنی، محمدعلی موحد، محمدرضا باطنی، داریوش شایگان، آیدین آغداشلو، بهاءالدین خرمشاهی، نصرالله پورجوادی، فریده رهنما، شکوفه شهیدی، نازی عظیما، آربی آوانسیان ، حورا یاوری، ترانه مسکوب، مینو مشیری و … به همراه ویژه نامه‎ ای از فریدون رهنما منتشر شد. گزارش کنفرانس «هشتاد سالگی آوای بوف کور» که در هند برگزار شد از دیگر مطالب این شماره بخاراست.
شماره ۱۱۲ بخارا از صبح سه شنبه یازدهم خرداد ماه در دکه‌های روزنامه فروشی و کتابفروشی ها در دسترس علاقمندان قرار دارد.
نظر شما