چهارمین کنگره ملی تاریخدانان ایران برگزار شد

گزارش برگزاری کنگره

چهارمین کنگره ملی تاریخدانان ایران، یکم و دوم آذر به کوشش انجمن ایرانی تاریخ شاخه منطقه ای خراسان، دانشکده ادبیات و انجمن علمی دانشجویان تاریخ فردوسی مشهد برگزار شد.
به گزارش روابط عمومی کنگره، در برنامه افتتاحیه، دکتر شهرام یوسفی فر، رییس اداره آرشیو ملی ایران با تقدیر از برگزار کنندگان کنگره، به اهمیت آینده ی رشته ی تاریخ در پیشبرد علوم انسانی در ایران اشاره کرد. در ادامه، دبیر کل کنگره با اشاره به این برنامه گفت: همایش تاریخ دانان ایران به صورت دو روزه و توسط دانشگاه فردوسی مشهد و شورای انجمن ایرانی تاریخ، شعبه منطقه‌ای خراسان برگزار خواهد شد....

آدینه ۳ آذر ۱۳۹۶
چهارمین کنگره ملی تاریخدانان ایران، یکم و دوم آذر به کوشش انجمن ایرانی تاریخ شاخه منطقه ای خراسان، دانشکده ادبیات و انجمن علمی دانشجویان تاریخ فردوسی مشهد برگزار شد.
به گزارش روابط عمومی کنگره، در برنامه افتتاحیه، دکتر شهرام یوسفی فر، رییس اداره آرشیو ملی ایران با تقدیر از برگزار کنندگان کنگره، به اهمیت آینده ی رشته ی تاریخ در پیشبرد علوم انسانی در ایران اشاره کرد. در ادامه، دبیر کل کنگره با اشاره به این برنامه گفت: همایش تاریخ دانان ایران به صورت دو روزه و توسط دانشگاه فردوسی مشهد و شورای انجمن ایرانی تاریخ، شعبه منطقه‌ای خراسان برگزار خواهد شد.

این همایش دو روزه در قالب پنج کارگاه و نشست مختلف با موضوع آموزش و برنامه درسی رشته تاریخ، روش‌شناسی و تاریخ‌نگری و تاریخ‌نگاری، همچنین تاریخ، اشتغال و کارآفرینی و نیز تاریخ، دنیای مجازی و جامعه و در نهایت میزگرد تاریخ در نگاه دیگران با حضور استادان علوم سیاسی، جامعه شناسی، ادبیات فارسی و جغرافیا بود که در اولین روز، نشست های آموزش و برنامه درسی رشته تاریخ، روش‌شناسی و تاریخ‌نگری و تاریخ‌نگاری و تاریخ، اشتغال و کارآفرینی با ارائه ی مقالات توسط صاحب نظران و با حضور هیات رییسه ی علمی برای هر نشست انجام گرفت.
در روز دوم و پایانی کنگره، موضوعاتی چون: تاریخ، دنیای مجازی و جامعه و در نهایت میزگرد تاریخ در نگاه دیگران با حضور استادان علوم سیاسی، جامعه شناسی، ادبیات فارسی و جغرافیا برگزار شد. نشست چهارم در موزه بزرگ خراسان واقع در پارک کوهسنگی مشهد برگزار و نشست پنجم و برنامه های اختتامیه، در محل دانشکده ادبیات و علوم انسانی دانشگاه فردوسی مشهد برگزار گردید.

گزارش تصویری برگزاری چهارمین کنگره ملی تاریخدانان ایران را در کانال تلگرامی «مورخان» ببینید.
منبع: روابط عمومی کنگره
نظر شما