بزرگداشت غلامحسین صدیقی در دانشگاه یزد

شنبه ۱۱ آذرماه ۱۳۹۶

صفائیه، تالار فرهنگ دانشگاه یزد...
آدینه ۳ آذر ۱۳۹۶
چهارمین همایش ملی روز علوم اجتماعی به همراه بزرگداشت روز پدر جامعه شناسی غلامحسین صدیقی همراه با بزرگداشت یکی از استادان بزرگ جامعه شناسی مسعود چلپی شنبه ۱۱ آذرماه برگزار می‌شود.
در این همایش، استادان، نویسندگان و پژوهشگران برجسته جامعه‌شناسی حضور خواهند داشت و سخنرانی می‌کنند.
چهارمین همایش ملی روز علوم اجتماعی با همکاری نهادهایی چون انجمن جامعه‌شناسی ایران از ساعت ۸ تا ۱۶ و ۳۰ دقیقه در تالار فرهنگ دانشگاه یزد واقع در صفاییه یزد برگزار می‌شود.
منبع: ایبنا
نظر شما