۳۱ چکیده مقاله در همایش ملی بازتاب و پیامدهای مُعاهدات گلستان و ترکمانچای

سلطانی احمدی دبیر علمی همایش خبر داد

مجتبی سلطانی احمدی تاریخ‎پژوه و دبیر علمی همایش ملی بازتاب و پیامدهای مُعاهدات گلستان و ترکمانچای: ۳۱ چکیده مقاله از مجموع ۵۴ چکیده ارسالی پس از بررسی درکمیته علمی برای چاپ در مجموعه چکیده مقالات مورد تصویب و تأیید قرار گرفت...

دوشنبه ۱۳ آذر ۱۳۹۶
مجتبی سلطانی احمدی تاریخ‎پژوه و دبیر علمی همایش ملی بازتاب و پیامدهای مُعاهدات گلستان و ترکمانچای اظهار داشت: ۳۱ چکیده مقاله از مجموع ۵۴ چکیده ارسالی پس از بررسی درکمیته علمی برای چاپ در مجموعه چکیده مقالات مورد تصویب و تأیید قرار گرفت.
این عضو هیأت علمی دانشگاه گفت: این همایش علاوه بر توجه به محورهای مَدّ نظرِ اعلامی، در بخش ویژه نقش منطقه اَرَس در تاریخ ایران را با هدف روشن ساختن جایگاه این منطقه در نظر گرفت. در این همایش علاوه بر ارائه سخنرانی­‌های علمی یک کارگاه آموزشی با عنوان «سندپژوهی و مراکز اسنادی در مطالعات تاریخ و فرهنگ جلفا» با حضور مدیران ارشد مراکز اسنادی کشور و محققان سندپژوه برگزار خواهد شد.
این نویسنده کتاب‎های تاریخی گفت: به باور اغلب محققان تاریخ معاصر ایران، دو رشته جنگ روسیه تزاری و ایران و پس از آن انعقاد مُعاهداتِ تحمیلی گلستان و ترکمانچای فصلِ مهمّی در تاریخ معاصر ایران محسوب می‎شود.
وی ادامه داد: متأسفانه علی‎رغم این اهمیت، تلاش شایسته و بایسته‌ای برای تبیین ابعاد و زوایای مختلف این واقعه و تبعات کوتاه و بلند مدت آن در مراکز دانشگاهی صورت نگرفته است. تأسف بارتر آنکه گروه‎های تاریخ و مراکز پژوهشی متولی تاریخ و فرهنگ آذربایجان در این عرصه تلاشِ درخوری نکردند و در خلاء وجود تحقیقات علمی و مستند فرصت مناسبی برای تحریف این فصل از تاریخ ایران و نقش و جایگاه آذربایجان توسط برخی بدخواهان ایران عزیز فراهم شده است.
سلطانی احمدی در پایان گفت: امید است برگزاری این همایشِ علمی و پژوهشی در روشن ساختن برخی از وجوه بازتاب و پیامدهای مُعاهدات گلستان و ترکمانچای قدمی رو به جلو بردارد.
لازم به ذکر است همایش ملی بازتاب و پیامدهای مُعاهدات گلستان و ترکمانچای با حضور پژوهشگران و اساتید دانشگاه مورخ ۲۲ و ۲۳ آذر ماه سال جاری در جلفا برگزار می‎شود.
منبع: فارس
نظر شما