نقشه بابل

نگاهی به یکی از قدیمی‌ترین نقشه‌های بازمانده از دوران باستان

نقشه «بابل» یکی از قدیمی‌ترین نقشه‌های بازمانده از دوران باستان است در اواخر قرن ۱۸ در عراق یافت شد اما تا سال ۱۸۹۹ درباره آن صحبتی به میان نیامد و به نمایش عمومی در نیامد....
شنبه ۲۹ خرداد ۱۳۹۵
این نقشه ارزشمند باستانی در اواخر قرن 18 در عراق یافت شد اما تا سال 1899 درباره آن صحبتی به میان نیامد و به نمایش عمومی در نیامد.نقشه بر روی یک سنگ بسته و جهان بابل را به نمایش می‌گذارد. این شی گرانبها در جنوب عراق و در در شمال بابل در ساحل شرق رود فرات کشف شد.
بابل در مرکز نقشه است و دور آن را آب احاطه کرده. (دو دایره بزرگ)
بابل در مرکز نقشه است و دور آن را آب احاطه کرده. (دو دایره بزرگ)
خطوط موازی در پایین به نظر می‌رسد برای نشان دادن باتلاق جنوب، و یک خط منحنی که از شمال و شمال شرق کشیده شده است به نظر می‌رسد برای نشان دادن کوه‌های زاگرس است.هفت دایره کوچک در این نقشه ترسیم شده است که احتمالا نشان دهنده هفت استان(شهرستان) در آن روزگار است.
در این نقشه رودخانه ها نیز ترسیم شده اند و با خط میخی بر روی آن «آب تلخ» (رودخانه) نقش بسته.در مثلث های بیرون از دایره(خارج از محدوده دایره ای رودها) سه تمدن دیگر نیز نمایش داده شده‌اند.متاسفانه بقیه نقشه از بین رفته. این اثر بی نظیر در موزه بریتانیا نگهداری می‌شود.
نظر شما